Dobczyński Chmielewski S.C. Partnerem Fundacji GOPR


Dobczyński Chmielewski S.C. Partnerem Fundacji GOPR

Dzięki doradztwu prawno — administracyjnemu jakie oferuje nam Spółka — czujemy się bezpieczniej !!!Dobczyński Chmielewski S.C. powstało w wyniku wspólnych doświadczeń zawodowych dwóch współpracowników i kolegów, którzy postanowili przekuć dotychczasowe doświadczenia nabyte
w grupach kapitałowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w swój własny projekt z branży prawnej a także doradztwa w zakresie prowadzonej działalności spółek kapitałowych oraz prowadzonych działalności gospodarczych przez osoby fizyczne. Spółka w swoich działaniach wykorzystuje takie instrumenty prawne jak postępowania restrukturyzacyjne
oraz upadłości. Oprócz powyższych usług spółka zyskuje co raz to szersze grono klientów, dla których sporządza pisma procesowe dotyczące powództw w zakresie prawa cywilnego a w szczególności gospodarczego, a także grono spółek oraz zarządów, które obsługuje zarówno prawnie jak
i administracyjnie. Spółka ciągle podejmuje działania, aby rozwijać swój dział obsługi administracyjnej imigrantów zza wschodniej granicy, głównie z terenów Ukrainy. Dobczyński Chmielewski S.C. to 
nie tylko wspólnicy — Adam Dobczyński i Krzysztof Chmielewski, ale także grono współpracowników
oraz partnerów w tym radca prawny, aplikantka radcowska i inni. 

PARTNER GŁÓWNY FUNDACJI GOPR


PARTNERZY FUNDACJI GOPR
PARTNER SPRZĘTOWY
PARTNER LOGISTYCZNY
PARTNER MEDYCZNY
PARTNER PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

PRZYJACIELE


SPONSORZY I PARTNERZY GOPR