Rozmieszczenie stoisk na Górskim Jarmarku Regionalnym


Prosimy o odnalezienie się na liście wystawców a następnie sprawdzenie ustawienia stoiska z numerem przypisanym do nazwiska. Montaż stoisk możliwy w piątek od godz. 17:00 oraz w sobotę od godz. 7:00. UWAGA! Prosimy o dokładne sprawdzenie kierunku wjazdu na deptak, ponieważ nie ma możliwości przejazdu przez płytę deptaku. Osoby które pomylą kierunki, będą musiały wyjechać z deptaku i objechać go główną ulicą. Przypominamy o obowiązku stosowania się do Regulaminu i poleceń organizatorów. Telefon kontaktowy w sprawie jarmarku: 796-769-420

PARTNER GŁÓWNY FUNDACJI GOPR


PARTNERZY FUNDACJI GOPR
PARTNER SPRZĘTOWY
PARTNER LOGISTYCZNY
PARTNER MEDYCZNY
PARTNER PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

PARTNER TECHNOLOGICZNY
PATRONAT MEDIALNY

PRZYJACIELE


SPONSORZY I PARTNERZY GOPR