Władze FUNDACJI GOPR


Marcin Kądziołka

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI GOPR

Od najmłodszych lat związany z górami i ich środowiskiem.  Ratownik górski Grupy Krynickiej GOPR. Wszechstronnie przeszkolony w obszarze ratownictwa letniego oraz zimowego, w tym m.in. w zakresie poszukiwań osób zaginionych, wód szybkopłynących, ratownictwa jaskiniowego, ścianowego czy też ratownictwa z powietrza przy użyciu śmigłowca.

Współorganizator Międzynarodowego Kongresu Górskich Służb Ratowniczych IKAR — CISA 2012, podczas którego obradowały komisje: ds. Ratownictwa Naziemnego, Ratownictwa Lawinowego,  Ratownictwa Lotniczego oraz Komisja ds. Medycznych.

Narciarz, instruktor wspinaczki skalnej, taternik jaskiniowy. Miłośnik gór i podróży. Zdobywca korony Bałkanów.

Inicjator i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych, dotyczących bezpieczeństwa i ratownictwa. Czynny uczestnik inicjatyw edukacyjno — informacyjnych, skierowanych m.in. do dzieci i młodzieży, jak również do uczestników festiwali i imprez masowych m.in. w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej, bezpiecznego poruszania się w terenie górskim, jak również na zorganizowanych terenach narciarskich. 

Wojciech Szewczyk

WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI GOPR

 

Ryszard Jędrecki

SEKRETARZ ZARZĄDU FUNDACJI GOPR

 

Jerzy Mróz

Przewodniczący Rady Fundacji

 

Katarzyna Szuta

Radna Fundacji

 

Przemysław Barczentewicz

Radny Fundacji

Starszy Ratownik Górski oraz Ratownik Medyczny. Pierwsza pomoc i góry pojawiły się w jego życiu w harcerstwie. Związany z nim przez wiele lat, zwłaszcza w Bieszczadach.

Z ratownictwem górskim swoją przygodę rozpoczął w 2003 roku. Członek Bieszczadzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, od 2014 roku członek jej Zarządu.

W GOPR szczególnie związany z medycyną górską oraz ratownictwem z użyciem śmigłowca.

Zawodowo Członek Załogi HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W LPR instruktor medyczny oraz instruktor szkolenia Członków Załóg HEMS. Współorganizator kilku konferencji naukowych, oraz Manewrów Ratownictwa Medycznego.

Jak sam twierdzi «praca trochę mi przeszkadza w życiu. Wolałbym zając się podróżowaniem» ☺. Szczególnie lubi podróżować z żoną… byle dalej.

Zygmunt Gruza

Radny Fundacji

 

Andrzej Muszka

Radny Fundacji

 

Tomasz Gac

Radny Fundacji

 

Arkadiusz Kitkowski

Radny Fundacji

 

PARTNER GŁÓWNY FUNDACJI GOPR


PARTNERZY FUNDACJI GOPR
PARTNER SPRZĘTOWY
PARTNER LOGISTYCZNY
PARTNER MEDYCZNY
PARTNER PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

PRZYJACIELE


SPONSORZY I PARTNERZY GOPR