Władze FUNDACJI GOPR


Marcin Kądziołka

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI GOPR

Od najmłodszych lat związany z górami i ich środowiskiem.  Ratownik górski Grupy Krynickiej GOPR. Wszechstronnie przeszkolony w obszarze ratownictwa letniego oraz zimowego, w tym m.in. w zakresie poszukiwań osób zaginionych, wód szybkopłynących, ratownictwa jaskiniowego, ścianowego czy też ratownictwa z powietrza przy użyciu śmigłowca.

Współorganizator Międzynarodowego Kongresu Górskich Służb Ratowniczych IKAR — CISA 2012, podczas którego obradowały komisje: ds. Ratownictwa Naziemnego, Ratownictwa Lawinowego,  Ratownictwa Lotniczego oraz Komisja ds. Medycznych.

Narciarz, instruktor wspinaczki skalnej, taternik jaskiniowy. Miłośnik gór i podróży. Zdobywca korony Bałkanów.

Inicjator i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych, dotyczących bezpieczeństwa i ratownictwa. Czynny uczestnik inicjatyw edukacyjno — informacyjnych, skierowanych m.in. do dzieci i młodzieży, jak również do uczestników festiwali i imprez masowych m.in. w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej, bezpiecznego poruszania się w terenie górskim, jak również na zorganizowanych terenach narciarskich. 

Wojciech Szewczyk

WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI GOPR

 

Ryszard Jędrecki

SEKRETARZ ZARZĄDU FUNDACJI GOPR

W GOPR jako kandydat od 1968 roku, przyrzeczenie ratownicze złożył trzy lata później. Przez 13 lat swoją służbę pełnił jako ratownik zawodowy Grupy Karkonoskiej GOPR, obecnie również pracuje w zawodowej służbie. Instruktor ratownictwa górskiego, autor pierwszego opracowania na temat ratownictwa z powietrza (praca magisterska na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego). Wielokrotnie nadano mu odznaczenia państwowe i resortowe.

Katarzyna Tyszecka

Przewodnicząca Rady Fundacji

 

Andrzej Baranowski

Radny Fundacji

Andrzej Baranowski — od przeszło 40 lat związany z górami (od Beskidów przez Tatry po Alpy i Pireneje), od 28 lat przewodnik tatrzański (obecnie wiceprezes zarządu Klubu Przewodników Tatrzańskich przy TPN w Zakopanem, członek zarządu Koła Przewodników Górskich przy Oddziale PTTK «Beskid» w Nowy Sączu, instruktor przewodnictwa górskiego), od 15 lat związany z ratownictwem górskim (ratownik Grupy Krynickiej GOPR), od 12 lat przewodniczący rady Fundacji Rozwoju Ziem Górskich w Starym Sączu.

Zawodowo związany z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach jako Dyrektor Obszaru, zarządzający biznesem                               i projektami w zakresie finansów i nowoczesnych technologii.

''Toco dla mnie jest fascynujące w górach to prowadzenie, wspieranie i odkrywanie współtowarzyszy wędrówek w pięknych okolicznościach istniejącej przyrody''

Piotr Krupa

Radny Fundacji

 

Zygmunt Gruza

Radny Fundacji

 

Andrzej Muszka

Radny Fundacji

 

Tomasz Gac

Radny Fundacji

 

Krzysztof Tim

Radny Fundacji

 

PARTNER GŁÓWNY FUNDACJI GOPR


PARTNERZY FUNDACJI GOPR
PARTNER SPRZĘTOWY
PARTNER LOGISTYCZNY
PARTNER MEDYCZNY
PARTNER PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

PRZYJACIELE


SPONSORZY I PARTNERZY GOPR