Sercem każdej organizacji pożytku publicznego są ludzie — podopieczni, wolontariusze, pracownicy. Z nimi wiąże się z kolei masa ważnych, rozproszonych i wrażliwych danych, które wymagają zapewnienia bezpieczeństwa w ich gromadzeniu, przetwarzaniu i przechowywaniu (dane osobowe, finansowe, dokumentacja fotograficzna etc.) i ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Fundacji GOPR kompleksową usługę w tym zakresie zapewnia NSIX Data Center sp. z o.o. z Nowego Sącza. Elastyczny pakiet  pozwala na dostosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych do specyficznych potrzeb Fundacji. W rezultacie tylko osoby uprawnione mają  do bazy danych bezpieczny, łatwy i ciągły dostęp  z dowolnego miejsca na świecie.

Dziękujemy NSIX Data Center w imieniu Fundacji GOPR, naszych podopiecznych i wolontariuszy. Dzięki Wam nasze dane są bezpieczne.