Projekt „Wspiera GOPR – jestem z gór” realizowany przez Fundację Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego skierowany jest do grupy  12 osób ( niepełnosprawnych – różne rodzaje niepełnosprawności, pełnosprawnych  z otoczenia ON). Zadanie pt: „Wspiera GOPR – jestem z gór” współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  otrzymanych od Województwa Dolnośląskiego..

Beneficjenci zadania będą pochodzić z powiatów: karkonoski, kamiennogórski, wałbrzyski i wrocławski. Zadanie będzie realizowane w pasmach górskich Sudetów (łańcuch górski na obszarze południowo-zachodniej Polski) m.in.: w Karkonoszach, masywie Śnieżnika oraz Górach Sokolich, Górach Złotych  i inne , oraz w Mieście Wrocław.

Program przewiduje wsparcie dla 12 osób, w tym:

  • 8 osób niepełnosprawnych posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w wieku 18-80 lata zamieszkujące w/w powiaty.
  • 4 osoby z otoczenia ON – osoby z najbliższego otoczenia (rodzina, opiekunowie) w wieku 18-80 lat zamieszkujące w/w powiaty.

 

Moduł I – Kąpiel Leśna (zajęcia sportowo-turystyczno-rekreacyjne) – 8 spotkań /6 godzinnych dla 8 uczestników projektu. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego Ratownika Górskiego posiadającego uprawnienia dla prowadzenia zajęć wg. programu Shirin-yoku. Wsparcie                                           2 wolontariuszy – asystentów osób niepełnosprawnych.

Proponowany przez Fundację GOPR moduł będzie realizowany w wyznaczonych do tego szlakach turystycznych na terenie Sudetów. Miejsca realizacji zostaną ustalone po szczegółowej analizie zrekrutowanej grupy uczestników – dostosowane do stanu zdrowia, miejsca zamieszkania oraz poziomu trudności szlaków. Zajęcia mają na celu ogólną poprawę kondycji zdrowotnej, zwiększonej sprawności ruchowej oraz ogólnego wyciszenia.

Moduł II – Everest ( zajęcia sportowo – turystyczno-rekreacyjne) – 4 spotkania – 2 spotkania x 4 godziny – ( sztuczny obiekt wspinaczkowy) ścianka wspinaczkowa.  2 spotkania x 8 godzin – tereny skalne Sudetów dla 8 uczestników. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego Ratownika Górskiego posiadającego uprawnienia do prowadzenia działań wspinaczkowych. Wsparcie                                    2 wolontariuszy – asystentów osób niepełnosprawnych.

Zajęcia w ramach przedsięwzięcia będą są prowadzone na sztucznych ściankach wspinaczkowych oraz w naturalnych skałach dostosowanych do uprawiania wspinania. Miejsce zajęć dobierzemy odpowiednio do stanu zdrowotnego uczestników grupy.

Zajęcia mają na celu poprawę koordynacji oraz równowagi, zwiększenie mobilności oraz siły mięśniowej, jak i zwalczanie leku wysokości, przełamywanie własnych barier związanych z emocjami, radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Moduł III – Jestem z gór” ( zajęcia turystyczno-rekreacyjne) jednodniowy wyjazd dla 12 uczestników projektu.

Spotkanie będzie prowadzone w luźnej formie. Wspólne zdobywanie jednego ze szczytów Sudetów, biesiadowanie w dozwolonym miejscu.

Spotkanie ma na celu integrację uczestników projektu. W trakcie spotkania zostaną przeprowadzone mini warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz orientacji w terenie czy ochrony środowiska górskiego.

.

Więcej informacji:

Anna Płuciennik, tel. 660 264 519, e-mail: fundacja@gopr.pl

 

 

.