W imieniu Fundacji GOPR, chcemy serdecznie podziękować za wsparcie jakie otrzymaliśmy od Państwa.

W tym roku przekazano Fundacji GOPR kwotę 237 628,85 zł za co bardzo dziękujemy !

Utrzymanie górskiej służby ratowniczej sprawnie działającej na terenie wiąże się z wysokimi kosztami. Najczęstszymi przyczynami wypadków w minionym sezonie były potknięcia, upadki, zachorowania, zabłądzenia oraz wypadki narciarskie i rowerowe. Dzięki m.in. Państwa hojności w minionym roku Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przeprowadziło 2066 akcji i wypraw ratunkowych w górach, udzielając pomocy 2176 osobom.

Środki którymi dysponujemy obecnie są niewystarczające. Stąd dużym wsparciem są kwoty pochodzące z 1% podatku, który zdecydowali się Państwo przekazać w tym roku ratownikom górskim.

W chwili obecnej trwać będzie weryfikacja potrzeb oraz ustalenie priorytetów w ramach wydatkowania środków z 1%. Z pewnością niedługo podzielimy się z Państwem informacją na co (z szerokiej palety naszych potrzeb) przeznaczone zostaną środki które postanowili Państwo nam ofiarować.

Jednocześnie chcemy gorąco podziękować osobom, które zasilają nas bezpośrednio środkami finansowymi wpłacanymi na konto fundacji. Wszystkim Darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy.

Pamiętaj !

Twoja pomoc ma znaczenie !

Wesprzyj działalność ratowników górskich i czuj się bezpiecznie w naszych górach!