Wśród celów statutowych Fundacji GOPR znajduje się nie tylko rozwój ratownictwa górskiego w Polsce, ale również wszechstronna pomoc ratownikom GOPR i ich rodzinom w każdej ciężkiej sytuacji życiowej. Fundacja podejmuje następujące działania charytatywne:

  • wspieranie w zakresie pomocy społecznej, materialnej i finansowej, umożliwiającej poprawę warunków życia ratowników GOPR oraz owdowiałych małżonków ratowników GOPR, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, także z powodów klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń
  • wspieranie materiale oraz udzielanie różnorodnych form opieki społecznej dla emerytów, rencistów i innych ratowników GOPR nie wykonujących czynności ratownika górskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
  • wspieranie materialne oraz edukacyjne na rzecz dzieci zmarłych lub zaginionych ratowników GOPR
  • udzielanie pomocy dzieciom ratowników GOPR szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

Osobami uprawnionymi do wsparcia są ratownicy górscy oraz ich rodziny na podstawie złożonego Wniosku o udzielenie pomocy, wraz z wymaganymi załącznikami.

Pobierz Wniosek o udzielenie pomocy

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wsparcia są zawarte w Regulaminie.

Pobierz Regulamin Przyznawania Świadczeń

 

Fot. Maciej Moskwa