Z końcem 2019 roku wygasa kadencja obecnego Zarządu i Rady Fundacji GOPR, a tym samym moja praca na stanowisku Prezesa Fundacji GOPR dobiegła końca. Ostatnie lata były dla mnie oraz grupy współpracujących z fundacją osób czasem wytężonej i dynamicznej pracy, podczas której wspieraliśmy ratownictwo górskie, profilaktykę oraz naszych podopiecznych.

Dzięki zaangażowaniu sporej ilości osób oraz dalece posuniętej przychylności wiele ciekawych projektów i pomysłów udało się w 100% zrealizować. Co jednak najważniejsze – udało się też realnie pomóc kilkunastu osobom z naszego środowiska ratowniczego, co niezaprzeczalnie stanowi dla nas największy sukces. Finał licznych akcji charytatywnych organizowanych na rzecz naszych ratowników zawsze utwierdzał nas w przekonaniu, że los naszych koleżanek i kolegów nie był i nie jest Wam obojętny, za co jeszcze raz gorąco dziękujemy!

Siłą każdej organizacji są ludzie, a przez ostatnie 4 lata nie tylko okazjonalnie, lecz również na co dzień miałem niezwykłe szczęście spotykać i współpracować z niezwykłymi ludźmi. Stąd jestem dumny i zaszczycony że miałem okazję do zgłębiania wiedzy i doświadczenia, jak również działania na rzecz tak szczytnych idei jakimi jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego w górach z tak pozytywnie nastawionymi do świata osobami. Nie znajduję słów jakimi mógłbym wyrazić wdzięczność za to, że zawsze mogłem liczyć na Waszą pomoc i wsparcie. Doceniam i dziękuję za każde jedno spotkanie, telefon, e-mail. Wasze zaangażowanie, entuzjazm oraz głębokie zaufanie w wizję prowadzonej przez ostatnie lata Fundacji, stały się jej solidnym fundamentem, na którym zbudowano m.in. Akademię GOPR, a w dalszej kolejności osiągnięto status Organizacji Pożytku Publicznego, w tym możliwość pozyskiwania tzw. 1%

Wyrazy podziękowania i głębokiego szacunku kieruję również do naszych darczyńców, w tym osób i instytucji wspierających jak również do naszych niezawodnych Partnerów, z którymi rozwijaliśmy wspólną misję, współpracując w głównej mierze na polu profilaktyki górskiej, ale nie tylko. Sprawdzone w „boju” i zbudowane za wzajemnym zaufaniu relacje zawsze dawały poczucie, że nie jesteśmy w tym naszym działaniu osamotnieni, a wręcz przeciwnie – łączmy siły dla dobra innych – ludzi kochających góry!

Od dnia 01 stycznia nowy skład Zarządu Fundacji GOPR (obecnie nie znane są jeszcze poszczególne stanowiska), przedstawia się w następujący sposób

1. Wojciech Badura – Grupa Jurajska GOPR

2. Roman Dziedzic – Grupa Sudecka GOPR

3. Jan Górniak – Grupa Beskidzka GOPR

Kontakt e-mail – fundacja@gopr.pl pozostaje bez zmian.

Marcin Kądziołka