kilka słów o nas

O fundacji

Fundacja GOPR to organizacja non-profit, której celem jest wspierania systemu ratownictwa górskiego w Polsce.

Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607021.

Zdjęcie: przemekbanas.com

Kilka słów o fundacji

O fundacji GOPR

Fundacja, zgodnie ze swoim statutem, wspomaga działalność GOPR m.in. poprzez: 

Wspieranie badań naukowych oraz rozwoju technologicznego w zakresie poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość oraz skuteczność zadań realizowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Budowanie świadomości społecznej, jak również rozwój edukacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, także przez pomoc stypendialną dla ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie ratownictwa górskiego oraz ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, realizowanej przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Wspieranie rozwoju ratownictwa górskiego realizowanego przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Wspieranie działalności szkoleniowej ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Promowanie ochrony środowiska górskiego oraz prowadzenie działalności charytatywnej

Fundacja realizuje będzie cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.). 

Fundacja w social media
Patronat fundacji

Regulamin przyznawania patronatu honorowego fundacji GOPR

Pobierz

Wniosek o przyznanie Patronatu Fundacji GOPR

Pobierz
Materiały prasowe

Księga znaku

Pobierz

Logo fundacji

Pobierz
Sprawozdania

Za rok 2016

Pobierz

Za rok 2017

Pobierz

Za rok 2018

Pobierz

Za rok 2019

Pobierz

Za rok 2020

Pobierz

Za rok 2021

Pobierz

Za rok 2022

Pobierz
KILKA SŁÓW O NAS

Fundację tworzy:

RADA FUNDACJI GOPR

Marta Skórzak

Przewodnicząca Rady Fundacji GOPR

Bartosz Podkański

Członek Rady Fundacji GOPR

Grzegorz Sus

Członek Rady Fundacji GOPR

Magdalena Tomasiewicz

Członek Rady Fundacji GOPR

Roman Dziedzic

Członek Rady Fundacji GOPR

Karolina Kiwior

Członek Rady Fundacji GOPR

Grzegorz Pawlik

Członek Rady Fundacji GOPR

ZARZĄD FUNDACJI GOPR

Jan Wysocki

Prezes Zarządu

Katarzyna Tyszecka

Zastępca Prezesa Zarządu

Tomasz Trusewicz

Zastępca Prezesa Zarządu 

Fundacja gopr

Fundację wspierają:

Partnerzy: